Sorgbearbetning

Ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster

Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man förhåller sig till sorg inte normalt, naturligt eller till mycket hjälp. Sorg är en känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera sorg på ett intellektuellt sätt.

Sorg är den normala och naturliga känslomässiga reaktionen på en förändring av något slag. Dödsfall och skilsmässor är de situationer som oftast förknippas med sorg. Separationer, övergrepp, relations-problematik (till partner, förälder, barn, vänner, kollegor) egen eller annans sjukdom, att förlora husdjur eller att livet inte blev som man tänkt sig, är andra exempel på förluster som kan orsaka sorg. Även utbrändhet eller utmattnings-depression bottnar ofta i sorg, eftersom oförlöst sorg ofta ligger bakom de beteenden som orsakar dessa symptom.

Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi!

Jag är certifierad handledare och arbetar med sorgbearbetnings-programmet TM, både i grupp och individuellt. Se www.sorg.se för mer information.
sidebar