header

Har du funderat på:  • Det är ditt förhållningssätt till det du ska göra som styr hur du upplever det, om du ser praktiska hinder eller faktiska möjligheter.
  • Kan du förändra ditt sätt att se på ”tråkiga” saker har du i samma stund ändrat ditt liv!
  • Notera vilka ord du använder; Ofta är det så att själva ordvalet i sig hindrar dig eftersom det föder så många negativa tankar!
  • Samma tänkande som fört dig dit du just nu befinner dig kommer inte att föra dig dit du vill komma.
tree